یافته های علمی

نام مقاله: بررسی پارامترهای زیستی مگس میوه ی مدیترانه ای، Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera: Tephritidae) روی چند میزبان گیاهی در شرایط آزمایشگاهی
نویسندگان: راضیه نوری، علی افشاری، شعبانعلی مافی پاشاکلایی، محسن یزدانیان
کلمات کلیدی: پارامترهای زیستی، پرتقال تامسون، سیب، مگس میوه ی مدیترانه ای، نارنگی انشو
زبان: فارسی
دانلود

994 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان