یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر افزودن مکمل های طبیعی به رژیم غذایی مصنوعی حشرات کامل بالتوری سبز روی برخی ازویژگی های زیستی آن در شرایط آزمایشگاهی
نویسندگان: ملیحه لک زائی، محمد حسن سرایلو، محسن یزدانیان
کلمات کلیدی: بالتوری سبز، Chrysoperla carnea ، مکمل غذایی، بید غلات، شب پره ی مدیترانه ای آرد
زبان: فارسی
دانلود

820 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان