یافته های علمی

نام مقاله: بررسی امکان استفاده از عصاره گیاه گزنه و اسید پروپیونیک، به عنوان جایگزین مناسب برای آنتی بیوتیک های محرک رشد در تغذیه جوجه های گوشتی
نویسندگان: علی خسروی، فتح الله بلداجی، بهروز دستار، سعید حسنی
کلمات کلیدی: آنتی بیوتیک های محرک رشد، اسید پروپیونیک، فراسنجه های خونی، عصاره گزنه، عملکرد
زبان: فارسی
دانلود

979 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان