یافته های علمی

نام مقاله : بررسی اثرات استفاده از افزودنی های پروتکسین، اسید پروپیونیک و مخلوط آنها بر عملکرد جوجه های گوشتی
نویسندگان: علی خسروی، فتح الله بلداجی، بهروز دستار، سعید حسنی
کلمات کلیدی: اسید پروپیونیک، پروتکسین، جوجه گوشتی، عملکرد، مواد افزودنی
زبان : فارسی
دانلود

922 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان