یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی
نویسندگان: حجت صنوبر کلاتی، محمود شمس شرق، بهروز دستار، سعید زره داران
کلمات کلیدی: بلدرچین ژاپنی، ویتامین E ، سلنیوم آلی، کیفیت گوشت
زبان: فارسی
دانلود

1063 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان