یافته های علمی

نام مقاله: تعیین ارزش غذایی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیورو تاثیر آن برعملکرد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی
نویسندگان: ناصر محمودنیا، فتح الله بلداجی، بهروز دستار، سعید زره داران
کلمات کلیدی: آرد ضایعات کشتارگاه طیور، عملکرد، جوجه های گوشتی
زبان: فارسی
دانلود

957 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان